Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 25.9.2023 Karar Sayısı : 23-14/244-80 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 16.3.2023 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarih ve 23-12/206-M sayılı kararıyla yürütülen önaraştırma kapsamında, 09.03.2023 tarihinde Empa Gayrimenkul Pazarlama AŞ’de yapılan yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması.
Yayımlanma Tarihi : 25.9.2023 Karar Sayısı : 23-14/229-73 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 16.3.2023 Karar Türü : Diğer
Fuar organizatörlüğü yapan teşebbüslerin kendi düzenledikleri fuarlarda hâkim durumda oldukları, fuar alanı içindeki taşımacılık işlerini komisyon karşılığı anlaştıkları bir firmaya devrettikleri, fuar alanı içinde yürütülen taşımacılık hizmetlerinde tekel gücüne erişen teşebbüslerin fuar alanı dışında rakibi olan ve taşımacılık hizmetleri sunan diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırarak ve eşit işlere farklı koşullar uygulayarak ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiasına ilişkin olarak alınan 17.09.2020 tarih ve 20-42/582-M sayılı Rekabet Kurulu kararının Ankara 8. İdare Mahkemesinin 27.04.2022 tarih, 2021/386 Esas ve 2020/1061 Karar sayılı, 27.04.2022 tarih, 2021/384 Esas ve 2022/1060 Karar sayılı, 08.04.2022 tarih, 2021/387 Esas ve 2022/828 Karar sayılı, 08.04.2022 tarih, 2021/383 Esas ve 2022/827 Karar sayılı, 08.04.2022 tarih, 2021/385 Esas ve 2022/826 Karar sayılı kararları ile iptali üzerine dosyanın yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 25.9.2023 Karar Sayısı : 22-54/829-339 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.12.2022 Karar Türü : Rekabet İhlali
Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ’nin kontrolündeki Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ ile Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kontrolündeki Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ ve Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından ortak kontrol kurulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 25.9.2023 Karar Sayısı : 23-18/351-119 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.4.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Parks Bottom Co Real Estate Holdings Inc., OMERS Realty Corporation ve Accor Management Canada Inc. tarafından The Rimrock Resort Hotel üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 22.9.2023 Karar Sayısı : 23-01/6-5 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.1.2023 Karar Türü : Rekabet İhlali
Oftalmik lenslerin üretimi ve toptan satışı pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin birlikte fiyat belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmedikleri hususunun tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 20.9.2023 Karar Sayısı : 23-12/197-66 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.3.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Elon R. MUSK tarafından Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca incelenmesi.
Yayımlanma Tarihi : 19.9.2023 Karar Sayısı : 23-41/797-281 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.9.2023 Karar Türü : Diğer
Mackolik İnternet Hizmetleri AŞ’nin uygulamalarına ilişkin olarak 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında geçici tedbir alınmasının değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 11.9.2023 Karar Sayısı : 22-48/706-299 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.10.2022 Karar Türü : Rekabet İhlali
Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 1.8.2023 Karar Sayısı : 22-57/888-367 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.12.2022 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 25.11.2021 tarihli, 21-57/795-M sayılı kararı ile hakkında soruşturma yürütülen Mauri Maya Sanayi AŞ’nin 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 28.7.2023 Karar Sayısı : 23-01/25-11 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.1.2023 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Alanya İlçe Temsilciliği’ne üye bir grup elektrik mühendisinin asgari fiyat belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunun 20.10.2022 tarih ve 22-48/699-M sayılı kararı ile açılan soruşturma kapsamında 15.12.2022 tarih ve 22-55/856-MUA sayılı uzlaşma ara kararına istinaden taraflar tarafından gönderilen uzlaşma metni neticesinde soruşturmanın sonlandırılması.