Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 22.12.2020 Karar Sayısı : 20-37/508-226 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.8.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ambalaj ham maddesi olan kâğıt ve kâğıt ürünlerinin fiyatları ve bu ürünlerin temininde yaşanan sorunlarla ilgili olarak 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 22.12.2020 Karar Sayısı : 20-36/497-222 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.7.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
BASF Colors & Effects’in tek kontrolünün DIC Corporation tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 22.12.2020 Karar Sayısı : 20-37/507-225 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.8.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Dokumasız kumaş üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin fiyatlarında Covid-19 salgınından itibaren ciddi oranda artış olduğu iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 21.12.2020 Karar Sayısı : 20-46/620-272 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.10.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin, Hac ve Umre seyahati düzenleyen acentelerin tur öncesi yaptırmak zorunda oldukları paket tur sigorta poliçesini kendi iştiraki olan bir teşebbüsten almalarını zorunlu kılarak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ilişkin 17.10.2018 tarihli ve 18-39/631-306 sayılı Rekabet Kurulu kararının 1. ve 2. maddelerinin Ankara 17. İdare Mahkemesinin 26.02.2020 tarih ve E: 2019/991, K: 2020/409 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine 16.04.2020 tarih ve 20-20/272-M sayılı Kurul kararı ile başlatılan ek çalışma sonucu yapılan yeniden değerlendirme.
Yayımlanma Tarihi : 21.12.2020 Karar Sayısı : 20-43/595-266 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.9.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Nexans Metallurgie Deutschland GmbH'nin tek kontrolünün Mutares Holding-36 GmbH aracılığıyla Mutares SE & Co. KGaA tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.12.2020 Karar Sayısı : 20-43/594-265 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.9.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Coty Inc.’in profesyonel ve perakende saç ürünleri ve tırnak bakım işkollarının tek kontrolünün, KKR & Co. Inc. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 21.12.2020 Karar Sayısı : 20-37/509-227 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.8.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Citic Construction Co. Ltd. ve Itochu Corporation’un ortak kontrolünde yeni bir ortak girişim kurulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 21.12.2020 Karar Sayısı : 20-44/607-268 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.10.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulunun 13.06.2019 tarih ve 19-21/307-M sayılı kararı uyarınca hakkında soruşturma yürütülen Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin ikinci dosyaya giriş talebinin değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 21.12.2020 Karar Sayısı : 20-38/529-237 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.8.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Taishan Property & Casualty Insurance Co., Ltd.'nin ortak kontrolünün Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München iştiraki olan ERGO Versicherung AG ile Shandong Hi-Speed Group Corporation tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 21.12.2020 Karar Sayısı : 20-46/625-275 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.10.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Hitachi Ltd.’nin tanısal görüntülemeye ilişkin iş kolunun Fujifilm Holdings Corporation’un iştiraki Fujifilm Corporation tarafından devralınması işlemi.