Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 7.9.2020 Karar Sayısı : 20-23/293-141 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.5.2020 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği tarafından yapı kimyasalları sektöründe yer alan ürünlerin mevzuata ve belgelendirmeye uygunluğunun kontrolü amacıyla kurulacak piyasa denetim sistemine menfi tespit verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 7.9.2020 Karar Sayısı : 20-15/215-107 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.3.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Yozgat ilinde faaliyet gösteren hazır beton firmalarının birlikte fiyat belirlemek ve pazar paylaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 25.8.2020 Karar Sayısı : 20-32/404-185 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.7.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Çizgi Telekomünikasyon A.Ş.’nin tek kontrolünün team.blue Topco Sarl’ın bir iştiraki olan Combell NV tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.8.2020 Karar Sayısı : 20-14/191-97 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 12.3.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Trafik sinyalizasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ihalelerde danışıklı teklif vermek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 21.8.2020 Karar Sayısı : 20-23/301-147 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.5.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Fio Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Pietro Fiorentini S.p.A. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 21.8.2020 Karar Sayısı : 20-21/280-134 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.4.2020 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Türkiye Bankalar Birliğinin 27.01.2020 tarih ve 02 sayılı tavsiye kararına menfi tespit verilmesi veya muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 21.8.2020 Karar Sayısı : 20-16/232-113 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.3.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş.’nin bayilerle akdettiği dikey anlaşmalar ve diğer uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 18.8.2020 Karar Sayısı : 20-28/351-160 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.6.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Tasaco Tarım San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 18.8.2020 Karar Sayısı : 20-28/348-159 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.6.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Delphi Technologies Plc’nin tek kontrolünün BorgWarner Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 18.8.2020 Karar Sayısı : 20-23/294-142 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.5.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
LLC NTC Intourist, LLC Touroperator Intourist ve ITC Enterprises Limited’in tek kontrolünün AX Girişim Danışmanlığı A.Ş. tarafından devralınması işlemi.