Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 29.1.2024 Karar Sayısı : 23-24/444-152 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.5.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Qualtrics International Inc.in tek kontrolünün dolaylı yoldan Silver Lake Group, L.L.C. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 29.1.2024 Karar Sayısı : 23-17/314-104 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.4.2023 Karar Türü : Rekabet İhlali
Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunun 22.12.2022 tarihli ve 22-56/875-M(3) sayılı kararı ile açılan soruşturma kapsamında Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ tarafından yapılan uzlaşma başvurusuna ilişkin olarak Rekabet Kurulunun 16.03.2023 tarihli 23-14/241-MUA sayılı uzlaşma ara kararına istinaden Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ tarafından uzlaşma metninin gönderilmesi ve 02.03.2023 tarihli 23-12/200-M sayılı Rekabet Kurulu kararı kapsamında anılan teşebbüs tarafından taahhüt sunulması neticesinde soruşturmanın sonlandırılması.
Yayımlanma Tarihi : 29.1.2024 Karar Sayısı : 23-15/252-83 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.3.2023 Karar Türü : Rekabet İhlali
Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturma kapsamında, Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan taahhüt başvurusuna istinaden Rekabet Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 23-10/156-M sayılı kararı uyarınca gerçekleştirilen taahhüt görüşmesi neticesinde Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından sunulan taahhüt metninin değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 29.1.2024 Karar Sayısı : 23-24/442-150 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.5.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Calisen Limited ve Maple TopCo Limited'in dolaylı ortak kontrolünün; Calisen Midco I Limited aracılığıyla BlackRock Alternatives Management LLC, Ninteenth Investment Company LLC, The Goldman Sachs Group Inc. ve Equitix Holdings Limited tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 29.1.2024 Karar Sayısı : 23-37/698-242 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.8.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Ellab A/S’nin tek kontrolünün Novo Holdings A/S tarafından devralması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 29.1.2024 Karar Sayısı : 23-28/546-186 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.6.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Beam Teknoloji AŞ’nin sermayesinin belli bir kısmının Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından sermaye artırımı yolu ile devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 29.1.2024 Karar Sayısı : 23-29/570-194 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.7.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Sethal Holdings Limited’ın ortak kontrolünün Ros Agro China Limited tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 25.1.2024 Karar Sayısı : 23-16/284-98 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.3.2023 Karar Türü : Rekabet İhlali
Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. AŞ’nin yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunun 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(3) sayılı kararı ile açılan soruşturma kapsamında Rekabet Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 23-10/157-MUA sayılı uzlaşma ara kararına istinaden Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. AŞ tarafından uzlaşma metininin gönderilmesi neticesinde soruşturmanın sonlandırılması.
Yayımlanma Tarihi : 25.1.2024 Karar Sayısı : 23-31/588-198 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.7.2023 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurumu kayıtlarına 08.03.2023 tarih ve 36328 sayı intikal eden şikâyet başvurusu hakkında, Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ’in 5. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına ilişkin alınan 06.04.2023 tarihli ve 23-17/313-M sayılı Rekabet Kurulu kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 25.1.2024 Karar Sayısı : 23-21/407-138 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.5.2023 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 09.03.2023 tarihli ve 23-13/208-M sayılı kararıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Rekabet Kurulunun 06.04.2023 tarihli ve 23-17/316-M sayılı kararı uyarınca 11.04.2023 tarihinde Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’de yapılan yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması.