Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 19.9.2022 Karar Sayısı : 22-14/216-93 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.3.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
US Ecology, Inc.’in tek kontrolünün Republic Services, Inc. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 13.9.2022 Karar Sayısı : 22-11/161-65 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.3.2022 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 08.07.2021 tarihli ve 21-34/468-M sayılı kararıyla yürütülen önaraştırma kapsamında 20.01.2022 tarihinde Kınık Maden Suları AŞ’de yapılan yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması.
Yayımlanma Tarihi : 12.9.2022 Karar Sayısı : 21-42/617-303 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.9.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 9.9.2022 Karar Sayısı : 21-40/576-279 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.8.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye’de faaliyet gösteren banka ve finansal kuruluşların ve bunların temsilciliklerinin mevduat, kredi, döviz, tahvil, bono, hisse senedi ve aracılık hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 5.9.2022 Karar Sayısı : 22-15/247-106 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 31.3.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Hâlihazırda Raşit MÜFTÜOĞLU, Nailcan KURT ve Murathan KURT tarafından kontrol edilen Alterna Gıda Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün Future Snacks S.a.r.l. aracılığıyla Turkey Growth Fund IV L.P. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 5.9.2022 Karar Sayısı : 21-40/595-290 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.8.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin, ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddiasına ilişkin olarak alınan 24.06.2009 tarihli ve 09-30/637-150 sayılı Rekabet Kurulu kararının Danıştay 13. Dairesinin 04.12.2019 tarihli ve 2018/3127 E. ve 2019/4094 K. sayılı kararı ile iptali üzerine 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 19.8.2022 Karar Sayısı : 22-11/170-69 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.3.2022 Karar Türü : Rekabet İhlali
Birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütörlerin ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Kanun'un 4.maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 12.8.2022 Karar Sayısı : 22-09/135-54 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.2.2022 Karar Türü : Diğer
Yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine Rekabet Kurulunun almış olduğu 01.04.2021 tarihli ve 21-18/229-96 sayılı kararın değiştirilerek yeniden tesis edilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 12.8.2022 Karar Sayısı : 22-17/284-129 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 14.4.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Balorman Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yonga levhalara yönelik ahşap işkolu üzerinde Mehmet Bahadır Balkır ile Wirthwein AG arasında bir ortak girişim kurulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 12.8.2022 Karar Sayısı : 22-16/279-127 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.4.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
PACCOR Holdings GmbH üzerindeki tek kontrolün Faerch A/S tarafından devralınması işlemi.