Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 27.7.2023 Karar Sayısı : 23-03/33-13 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 12.1.2023 Karar Türü : Diğer
NETRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon AŞ’nin 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş hakkının kullanılması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 27.7.2023 Karar Sayısı : 23-01/7-6 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.1.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Koninklijke DSM N.V. ve Firmenich International SA'nın birleşmesi suretiyle DSM-Firmenich AG'nin oluşturulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 27.7.2023 Karar Sayısı : 22-57/895-368 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.12.2022 Karar Türü : Diğer
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’nin yerinde incelemeyi zorlaştırdığına/engellediğine ilişkin Rekabet Kurulunun 13.01.2022 tarihli ve 22-03/35-16 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) kapsamında yeniden değerlendirilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 27.7.2023 Karar Sayısı : 22-57/886-366 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.12.2022 Karar Türü : Diğer
Nadirkitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ’nin Rekabet Kurulunun 07.04.2022 tarihli ve 22-16/273-122 sayılı kararıyla getirilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğinin değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 27.7.2023 Karar Sayısı : 22-55/849-349 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.12.2022 Karar Türü : Rekabet İhlali
Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ, Ülker Bisküvi Sanayi AŞ ve Ülker Çikolata Sanayi AŞ’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 27.7.2023 Karar Sayısı : 22-52/771-317 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.11.2022 Karar Türü : Rekabet İhlali
Hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Natura Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10.11.2022 tarihli ve 22-51/747-MUA sayılı uzlaşma ara kararına istinaden Natura Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gönderilen uzlaşma metni neticesinde soruşturmanın sonlandırılması.
Yayımlanma Tarihi : 27.7.2023 Karar Sayısı : 22-54/834-344 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.12.2022 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulunun 23.06.2022 tarihli ve 22-28/458-M sayılı kararıyla bayilerine yönelik uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak hakkında soruşturma yürütülen Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları ve Limited Şirketi tarafından gönderilen uzlaşma metni neticesinde soruşturmanın sonlandırılması.
Yayımlanma Tarihi : 27.7.2023 Karar Sayısı : 22-53/805-331 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.12.2022 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Türkiye Bankalar Birliğinin 26.05.2022 tarihli kamuoyu duyurusunda yer verilen Tavsiye Karar’ın “TRLIBOR içeren ve geçişe konu olacak işlemler için Basis Keşif Analizi çalışmaları çerçevesinde geçiş spread’i önerisinin kararlaştırılması”na ilişkin hükmüne menfi tespit verilmesi veya bunun mümkün olmaması halinde muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 27.7.2023 Karar Sayısı : 22-52/795-325 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.11.2022 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ’nin sahip olduğu Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ hisselerinin, Artaş İnşaat San. ve Tic. AŞ ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 27.7.2023 Karar Sayısı : 23-06/73-22 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.1.2023 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 28.04.2022 tarihli ve 22-20/328-M sayılı kararı ile yürütülmekte olan önaraştırma kapsamında 20.12.2022 tarihinde Ceyhan Hazır Beton İnşaat Nakliye Madencilik Petrol Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde yapılan yerinde incelemenin engellenip engellenmediğinin tespiti.