Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 16.4.2024 Karar Sayısı : 23-40/773-276 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 31.8.2023 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 07.07.2022 tarihli ve 22-32/500-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ’nin 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.4.2024 Karar Sayısı : 23-50/966-350 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.10.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
LeanIX GmbH’nin tüm paylarının ve tek kontrolünün SAP SE tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 16.4.2024 Karar Sayısı : 23-56/1122-400 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.12.2023 Karar Türü : Diğer
Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Tic. AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet Kurulunun 03.11.2022 tarihli ve 22-50/734-M sayılı; 14.09.2023 tarihli ve 23-43/883-M sayılı kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Tic. AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 44. maddesi ve 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca dosyaya giriş talebinin değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 16.4.2024 Karar Sayısı : 23-55/1090-384 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.11.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Cargo Partner Group Holding AG şirketlerinin tek kontrolünün Nippon Express Holdings, Inc. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 16.4.2024 Karar Sayısı : 23-37/686-237 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.8.2023 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ ile Fibabanka AŞ arasında imzalanan Hayat Sigortası Acentelik Sözleşmesi ve Fiba Sigorta AŞ ile Fibabanka AŞ arasında imzalanan Hayat Dışı Sigorta Acentelik Sözleşmesi’ne bireysel muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.4.2024 Karar Sayısı : 23-50/977-354 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.10.2023 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 09.03.2022 tarih ve 2021/896 E. 2022/353 K. sayılı kararı ile Rekabet Kurulunun 01.11.2018 tarih ve 18-41/652-318 sayılı kararının iptal edilmesi üzerine Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri AŞ, Thy Opet Havacılık Yakıtları AŞ ile aracılık faaliyetinde bulunan Triple Star Aviation Ltd.nin özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 16.4.2024 Karar Sayısı : 23-47/885-312 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.10.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Nihai olarak Brookfield Corporation ve Digital Realty Trust, Inc.nin ortak kontrolü altındaki BAM Digital Realty’nin ortak kontrolüne Reliance Industries Limited’in de dahil olması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 16.4.2024 Karar Sayısı : 23-56/1109-392 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 7.12.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Bolloré Logistics SE’nin tek kontrolünün CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 16.4.2024 Karar Sayısı : 23-49/939-333 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.10.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
New Relic Inc.nin ortak kontrolünün TPG Inc. ve Francisco Partners Management L.P. tarafından münferit olarak yönetilen fonlar aracılığıyla devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 16.4.2024 Karar Sayısı : 23-58/1138-407 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 14.12.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Blutv İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ hisselerinin Discovery Medya Hizmetleri Ltd. Şti aracılığıyla nihai olarak Warner Bros. Discovery, Inc. tarafından devralınması işlemi.