Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-16/281-97 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.3.2023 Karar Türü : Rekabet İhlali
Elektrik dağıtım hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-13/216-71 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.3.2023 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ ile Denizbank AŞ arasında akdedilen ve Rekabet Kurulu tarafından 14.09.2011 tarih ve 11-47/1166-412 sayılı karar ile bireysel muafiyet tanınan Hayat Sigortası İçin Acentelik Sözleşmesi’nin tadil edilen hükümlerine ilişkin bireysel muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-12/192-65 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.3.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Gürolteks Tekstil Turizm Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünün Fun&Sun Hotels Otel İşletmeciliği Turizm AŞ ve Taff Investment Turizm AŞ tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-12/190-64 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.3.2023 Karar Türü : Özelleştirme
Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satışı işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-11/177-54 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.2.2023 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 26.05.2022 tarihli ve 22-24/385-M sayılı kararı uyarınca DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sunulmuş olan taahhütlerin değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-10/152-46 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 23.2.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Kuaterner Amonyum Bileşikleri işkolunun ortak kontrolünün Clariant AG ve Wilmar International Limited tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-07/117-37 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.2.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Noatum Holdings S.L.U.nun tek kontrolünün Abu Dhabi Ports Company PJSC tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-06/71-21 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 26.1.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Hâlihazırda (A) Grubu pay sahipleri ve International Finance Corporation tarafından ortak kontrol edilen Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu Anonim Şirketi’nin ortak kontrolüne İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi L2G Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Oyak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Fiba Gelecek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun dâhil olması suretiyle ortak kontrol yapısının değişmesi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-05/48-18 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 19.1.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
SABIC Agri-Nutrients Company tarafından ETG Inputs Holdco Limited’in ortak kontrolünün devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-01/23-10 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 5.1.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’nin tek kontrolünün Akfen Holding AŞ tarafından devralınması işlemi.