Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 20.4.2023 Karar Sayısı : 22-47/677-288 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.10.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünün Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 19.4.2023 Karar Sayısı : 22-49/723-303 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.10.2022 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 06.10.2022 tarihli ve 22-45/662-M sayılı kararıyla yürütülen önaraştırma kapsamında 13.10.2022 tarihinde Açı Eğitim Öğretim Hizmetleri AŞ’de yapılmak istenen yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması.
Yayımlanma Tarihi : 19.4.2023 Karar Sayısı : 22-41/599-250 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 30.06.2022 tarihli ve 22-29/478-M sayılı kararıyla yürütülen önaraştırma kapsamında, 11.08.2022 tarihinde Natura Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’de yapılan yerinde incelemenin engellenmesi/ zorlaştırılması.
Yayımlanma Tarihi : 18.4.2023 Karar Sayısı : 22-53/806-332 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.12.2022 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğine (TÖDEB) üye teşebbüslere ait veri setlerinin, üyelerden bağımsız bir teşebbüs tarafından üretilen bir yazılımla TÖDEB nezdinde toplanıp söz konusu veri setlerinin toplulaştırılması suretiyle kamuoyu ve üyelerle paylaşılması amacıyla geliştirilen TÖDEB Veri Transfer Sistemi’ne menfi tespit belgesi verilmesi ya da süresiz olarak bireysel muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 18.4.2023 Karar Sayısı : 22-51/761-315 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 10.11.2022 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 23.09.2021 tarihli ve 21-44/650-M sayılı kararı uyarınca hakkında soruşturma yürütülen DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin 4054 sayılı Kanun ve 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 18.4.2023 Karar Sayısı : 22-49/722-302 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.10.2022 Karar Türü : Diğer
Slim Fusina Rolling S.R.L. ile Concord Resources Holding Limited ve Niche European Holdings LLC tarafından ortak kontrol edilen Niche Fusina Rolled Products S.R.L.’nin birleşmesi işlemi kapsamında alınan Rekabet Kurulunun 17.03.2022 tarih ve 22-13/205-88 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 18.4.2023 Karar Sayısı : 22-48/696-294 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.10.2022 Karar Türü : Rekabet İhlali
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Loreal Türkiye Kozmetik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 18.4.2023 Karar Sayısı : 22-45/670-284 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 6.10.2022 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulunun 21.10.2021 tarihli ve 21-51/708-M sayılı kararı uyarınca Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin nihai satış noktalarına gerçekleştirdiği yatırımlar ve sağladığı finansal faydalar aracılığıyla rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Rekabet Kurulunun taahhütlerde değişiklik yapılabileceğine ilişkin 22.09.2022 tarihli ve 22-43/630-M sayılı kararının ardından Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından taahhütlerin yeniden sunulması.
Yayımlanma Tarihi : 18.4.2023 Karar Sayısı : 22-42/606-254 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.9.2022 Karar Türü : Rekabet İhlali
Getir Perakende Lojistik AŞ’nin çevrim içi yemek siparişi pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 18.4.2023 Karar Sayısı : 22-41/598-249 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
BreezoMeter Ltd’nin tek kontrolünün Google LLC tarafından devralınması işlemi.