Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-16/276-95 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.3.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Meltwater N.V. ve iştiraklerinin ortak kontrolünün Altor Equity Partners Group tarafından kontrol edilen fonlar ve Marlin Equity Partners tarafından yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-22/426-142 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 12.5.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 01.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen ihale doğrultusunda Fraport TAV Yatırım Yapım ve İşletme AŞ’nin Antalya Havalimanı bünyesinde yeni imtiyaz döneminde sahip olacağı akaryakıt ikmal ve depolama tesislerinin inşası ve işletilmesi haklarının Potas Akdeniz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi’ne devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-14/233-76 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 16.3.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Otonet Motorlu Taşıtlar AŞ’nin ortak kontrolünün, Hedef Araç Kiralama ve Servis AŞ, Ersan ÖZTÜRK ve Önder ERDEM tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 22-55/863-357 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.12.2022 Karar Türü : Rekabet İhlali
Hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren 15 teşebbüsün ve perakendeci olarak faaliyet gösteren beş teşebbüsün 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-18/350-118 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 14.3.2023 Karar Türü : Diğer
13.08.2013 tarih ve 13-47/628-M sayılı Rekabet Kurulu kararı ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen soruşturma sürecinde şikâyetçi Avea İletişim Hizmetleri AŞ’nin (Yeni Unvanı: TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ) dosyaya giriş hakkı kapsamında soruşturma raporunun ticari sır ve gizli bilgilerden arındırılmış halinin kendilerine sunulmasına ilişkin talebinin Kurulun 12.06.2014 tarih ve 14-21/417-M sayılı kararı ile reddedilmesi üzerine Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin soruşturma raporunun ticari sırlardan arındırılmış nüshasının şikâyetçiye sunulması gerektiği yönündeki kararının Danıştay 13. Dairesinin 16.02.2023 tarih ve 2022/4243 E. 2023/648 K. sayılı karar düzeltmenin reddi kararı üzerine kesinleşmesi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-18/319-107 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.4.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
: VSPN Group Limited'in ortak kontrolünün Saudi Electronic Gaming Holding Company aracılığıyla Suudi Arabistan Krallığı Kamu Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-16/281-97 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 30.3.2023 Karar Türü : Rekabet İhlali
Elektrik dağıtım hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-13/216-71 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 9.3.2023 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ ile Denizbank AŞ arasında akdedilen ve Rekabet Kurulu tarafından 14.09.2011 tarih ve 11-47/1166-412 sayılı karar ile bireysel muafiyet tanınan Hayat Sigortası İçin Acentelik Sözleşmesi’nin tadil edilen hükümlerine ilişkin bireysel muafiyet tanınması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-12/192-65 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.3.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Gürolteks Tekstil Turizm Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünün Fun&Sun Hotels Otel İşletmeciliği Turizm AŞ ve Taff Investment Turizm AŞ tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 4.10.2023 Karar Sayısı : 23-12/190-64 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.3.2023 Karar Türü : Özelleştirme
Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satışı işlemi.