Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 28.10.2020 Karar Sayısı : 20-40/548-245 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 3.9.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Nippon Steel Corporation’ın tek kontrolünde olan Nippon Steel Stainless Trading Corporation ile Nippon Steel Trading Corporation, Sumitomo Corporation ve Nippon Steel Stainless Steel Corporation’ın ortak kontrolünde bulunan NS-Stainless Corporation’ın birleşmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 28.10.2020 Karar Sayısı : 20-39/545-244 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.8.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. aracılığıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 28.10.2020 Karar Sayısı : 20-39/540-241 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 27.8.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Natixis Investment Managers’ın sahipliğindeki Ostrum Asset Management ve La Banque Postale’nin sahipliğindeki La Banque Postale Asset Management tarafından varlık yönetim faaliyetlerinin bir bölümünün bir araya getirilerek tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 28.10.2020 Karar Sayısı : 20-38/531-238 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.8.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi’nin tek kontrolünün Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 28.10.2020 Karar Sayısı : 20-37/512-228 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 13.8.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
DuPont de Nemours, Inc.'ın Nutrition & Biosciences iş kolunu devredeceği Nutrition & Biosciences, Inc.'ın tek kontrolünün International Flavors & Fragrances Inc. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 28.10.2020 Karar Sayısı : 20-35/459-204 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.7.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Antalya Limanı’nı işletmekte olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin Antalya’da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile birlikte hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 28.10.2020 Karar Sayısı : 20-35/455-202 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.7.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.’nin bayileri arasında ayrımcılık yaptığı, bayilerine ürün satışlarında belli oranlarda indirim yapma hakkı verdiği, özellikle filo müşterilerine kendi belirlediği bayi dışında başka bayiler tarafından satış yapılmasını engellediği; lastik kaplama sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin yalnızca Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.’ye satış yaptığı ve dolayısıyla bayilerin söz konusu şirketlerden alım yapamadığı iddiaları.
Yayımlanma Tarihi : 28.10.2020 Karar Sayısı : 20-34/444-198 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.7.2020 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 13.06.2019 tarih ve 19-21/307-M sayılı kararı uyarınca hakkında soruşturma yürütülen Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin dosyaya giriş talebinin değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 28.10.2020 Karar Sayısı : 20-32/397-179 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.7.2020 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 17.01.2020 tarihli ve 20-05/48-M sayılı kararı ile başlatılan önaraştırma kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin bazı teşebbüslerce sağlanmaması hususunun değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 23.10.2020 Karar Sayısı : 20-28/349-163 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.6.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin votka ve cin pazarlarında rakiplerinin faaliyetlerini engelleyici davranışlarda bulunmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına yönelik olarak alınan 25.10.2017 tarih ve 17-34/537-228 sayılı Rekabet Kurulu kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 04.03.2020 tarih ve E: 2019/2944 K: 2020/424 sayılı kararı ve 20.02.2020 tarih ve E: 2019/3384 K:2020/320 sayılı kararları ile iptal edilmesi.