Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2021 Karar Sayısı : 21-11/148-61 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.3.2021 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
24.09.2020 tarihli ve 20-43/588-262 sayılı Kurul kararıyla Kast Ajansları Derneği tarafından hazırlanan ve Derneğin internet sitesinde yayımlanacak olan taslak sözleşmeye bazı ifadelerin çıkarılması koşuluyla bireysel muafiyet tanınması üzerine taslak sözleşmenin tadil edilmesi ve yeniden menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulması.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2021 Karar Sayısı : 21-10/130-55 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.2.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Roche Müstahzarları A.Ş.’nin, bioteknoloji ürünleri için Beşer Ecza Deposu dışındaki depoların SSK ihalelerine katılmasına engel olarak hakim durumunu kötüye kullandığı, pazar paylaşımı içine girdiği ve fiyat belirlediği, depolar arasında ayrımcılık yaptığı, ihalelerde ulusal rekabet mevzuatına aykırı davrandığı yönündeki iddialar hakkında alınan 30.10.2008 tarih ve 08-61/996-388 sayılı Kurul kararının Danıştay 13. Dairesinin 04.12.2019 tarih, E:2018/1785 ve K:2019/4095 sayılı kararıyla iptal edilmesi üzerine dosyanın yeniden değerlendirilmesH.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2021 Karar Sayısı : 21-32/419-211 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.6.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Agility Logistics International B.V. ve Agility International GIL Holdings I Limited’in tek kontrolünün DSV Panalpina A/S tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2021 Karar Sayısı : 21-32/418-210 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.6.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Yargıcı Konfeksiyon İhracat ve Ticaret A.Ş’nin tek kontrolünün şirketin çoğunluk hissedarı GB Retail Investments Holding B.V. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2021 Karar Sayısı : 21-32/416-208 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.6.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Linde GmbH’nin tamamına sahip olduğu iştiraki Linde Holdings Netherlands BV ve Sahara International Petrochemical Company tarafından, Suudi Arabistan Krallığı’nda yeni bir ortak girişim kurulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2021 Karar Sayısı : 21-31/415-207 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.6.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Domtar Corporation’ın tek kontrolünün, Paper Excellence Şirketler Grubu tarafından, iştiraki Karta Halten B.V. aracılığıyla devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2021 Karar Sayısı : 21-22/261-114 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 15.4.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
AA Eğitim Kurumları A.Ş.’nin tek kontrolünün Bahçeşehir Okulları A.Ş. tarafından devralınması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 26.10.2021 Karar Sayısı : 21-13/173-74 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.3.2021 Karar Türü : Rekabet İhlali
Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.’nin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, açık noktalarla yaptığı sözleşmelerin münhasırlık içerdiği ve rakip ürün satılmamasını temin için baskı uyguladığı iddiaları hakkında verilen 17.11.2011 tarih ve 11-57/1476-532 sayılı Kurul kararının Danıştay 13. Dairesinin 27.11.2018 tarihli ve E: 2012/429, K: 2018/3352 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine dosyanın yeniden değerlendirilmesi.
Yayımlanma Tarihi : 22.10.2021 Karar Sayısı : 21-33/437-218 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 1.7.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Toyota Motor Corporation’ın tamamına sahip olduğu iştiraki Toyota Financial Services Corporation tarafından hisse alımı yoluyla MAF Colombia SAS’ın üzerinde Mitsui & Co., Ltd. ile birlikte ortak kontrol kurulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 18.10.2021 Karar Sayısı : 21-26/341-162 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 20.5.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Cenk ERÇİN’in sahibi olduğu payların devralınması suretiyle Arimpeks Alüminyum Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Aluflexpack AG tarafından devralınması işlemi.