Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayısı
Karar Tarihi
Yayımlanma Tarihi : 19.11.2020 Karar Sayısı : 20-31/392-175 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 25.6.2020 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 31.10.2019 tarih ve 19-37/555-M sayılı kararı uyarınca nihai incelemeye alınan işlemin taraflarından Terminal Investment Limited Sarl’ın dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 19.11.2020 Karar Sayısı : 20-42/580-260 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.9.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Saudi Aramco Development Company ve Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. arasında sabit motorlar, deniz motorları ve kargo pompaları alanında iştigal etmek üzere bir ortak girişim kurulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 19.11.2020 Karar Sayısı : 20-42/578-258 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.9.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Raytheon Saudi Arabia ve Saudi Aramco Development Company arasında bir ortak girişim kurulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 19.11.2020 Karar Sayısı : 20-42/575-256 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 17.9.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Sumitomo Corporation ve AAR Corp arasında bir ortak girişim kurulması işlemi.
Yayımlanma Tarihi : 19.11.2020 Karar Sayısı : 20-35/467-206 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.7.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, CK Enerji Ortaklığı Toptan Elektrik Satış A.Ş. ve Hipar Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi lehine dışlayıcı ve ayrımcı faaliyetler uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 19.11.2020 Karar Sayısı : 20-32/398-180 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 2.7.2020 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 11.04.2019 tarihli ve 19-15/216-M sayılı kararı ile hakkında soruşturma yürütülen Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin dosyaya giriş talebi.
Yayımlanma Tarihi : 19.11.2020 Karar Sayısı : 20-29/369-166 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.6.2020 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 07.11.2019 tarih ve 19-38/563-232 sayılı kararı ile değişik 30.05.2019 tarih ve 19-20/291-126 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 16.11.2020 Karar Sayısı : 20-28/345-158 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 11.6.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ankara ilindeki öğrenci ve personel taşıma servis hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 13.11.2020 Karar Sayısı : 20-36/479-209 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.7.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulunun 22.08.2019 tarihli ve 19-29/441-M sayılı kararı ile hakkında soruşturma yürütülen 13 teşebbüsün dosyaya giriş hakkının kullanılması talebi.
Yayımlanma Tarihi : 13.11.2020 Karar Sayısı : 20-36/494-219 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 28.7.2020 Karar Türü : Rekabet İhlali
4054 sayılı Kanun’da 7246 sayılı Kanun ile yapılan ve Asya Trafik Sinyalizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin lehinde olduğu iddia edilen değişiklikler doğrultusunda Rekabet Kurulunun 12.03.2020 tarihli ve 20-14/191-97 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi talebi.