17.Dönem Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları Açıklandı. (22.9.2020)

Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği uyarınca yapılan Giriş Sınavında başarılı olup, Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar https://sinavsonuc.rekabet.gov.tr adresinden kişisel bilgilerini girerek öğrenebilirler.
Anılan Yönetmeliğin 14 ncü maddesi uyarınca sınavı kazanan asıl adayların aşağıdaki belgeler ile birlikte en geç 25.09.2020 Cuma günü mesai sonuna kadar Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.
Gerekli Belgeler:
a) Mezuniyet belgesi veya Kurumca onaylı sureti, 
b) Adli sicil kaydına dair beyan, 
c) Askerlik durumuna dair beyan, 
ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan, 
d) 4 adet fotoğraf