Taahhüt Müessesesi Uygulanmaya Devam Ediyor: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve OSEM Sertifikasyon A.Ş. tarafından sunulan taahhütler kabul edilerek haklarında yürütülen soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi (12.1.2021)

Rekabet Kurulunun 29.08.2019 tarihli ve 19-30/453-M sayılı kararı ile OSEM Sertifikasyon A.Ş. tarafından sunulan hasar onarım merkezlerine ve eşdeğer parça tedarikçilerine yönelik standart belirleme ve sertifikalandırma hizmetleri ile toplu yedek parça alımı faaliyetlerinin rekabeti engellediği, OSEM Portal adlı hasar yönetim sisteminin rekabete hassas bilgileri şeffaf hale getireceği iddialarına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve OSEM Sertifikasyon A.Ş. tarafından sunulan taahhütler, Kurul’un 07.01.2021 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir. Söz konusu toplantıda alınan 21-01/8-6 sayılı kararda, taraflarca sunulan taahhütlerin rekabet sorunlarını gidermesi nedeniyle kabulüne, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesi uyarınca sunulan taahhütlerin bağlayıcı hale getirilerek taraflar hakkında başlatılmış olan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43. maddesinin üçüncü fıkrasına getirilen değişiklikle rekabet hukuku mevzuatına kazandırılan taahhüt uygulaması kapsamında teşebbüslerce gönüllü olarak sunulan taahhütler Kurulca değerlendirilmekte, rekabet sorunlarını giderebileceğine kanaat getirilen taahhütler, ilgili teşebbüsler bakımından bağlayıcı hale getirilerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verilebilmektedir.

Rekabet Kurulunun Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve OSEM Sertifikasyon A.Ş. hakkında almış olduğu karar, soruşturma safhasında sunulan taahhütler ile soruşturmanın sonlandırıldığı ikinci karar olmasının yanı sıra yapısal ve davranışsal taahhütlerin birlikte kabul edildiği ilk karar olması bakımından önem taşımaktadır.