18.Dönem Rekabet Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı. (18.5.2021)

Yazılı Sınavda başarılı olarak Sözlü Sınava katılmaya hak kazananlar, sınav gün ve saatine ilişkin bilgileri https://sinavbasvuru.rekabet.gov.tr/ adresinden öğrenebilirler.

NOT  : 18 inci Dönem Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuç değerlendirmesi Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin  “….(5) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her birinden en az altmış beş puan almak kaydıyla ortalama en az yetmiş puan almak gerekir. …..” hükümlerine göre yapılmıştır.