Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve OSEM Sertifikasyon A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonlandırıldı (11.1.2021)

OSEM Sertifikasyon A.Ş.’nin, hasar onarım merkezlerine ve eşdeğer parça tedarikçilerine yönelik standart belirleme ve sertifikalandırma hizmetleri ile toplu yedek parça alımına ilişkin eylemlerinin rekabeti engellediği, Osem Portal adlı hasar yönetim sisteminin rekabete hassas bilgileri şeffaf hale getireceği iddialarına ilişkin olarak Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve OSEM Sertifikasyon A.Ş. hakkında yürütülmekte olan soruşturma, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve OSEM Sertifikasyon A.Ş. tarafından sunulan taahhüt üzerine sonlandırıldı.

07.01.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve OSEM Sertifikasyon A.Ş. tarafından 23.12.2020 tarih ve 13905 sayılı yazı ile sunulan taahhüdün rekabet sorunlarını gidermesi nedeniyle kabulüne, 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesi uyarınca sunulan taahhüdün bağlayıcı hale getirilerek taraflar hakkında 29.08.2019 tarih ve 19-30/453-M sayılı Kurul kararı ile başlatılmış olan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 07.01.2021 tarih, 21-01/8-6 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.